Dit is de privacyverklaring van Parnu, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 568686553, inzake de website www.parnu.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Parnu door middel van het klantensysteem van Parnu en de verwerkingen via de website www.parnu.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Parnu respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Parnu. U dient zich ervan bewust te zijn dat Parnu niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy policy  en disclaimer van die andere website te raadplegen.

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Parnu, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Parnu  en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door Parnu worden gebruikt om u te informeren over onze producten en diensten. Uw e mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van onze mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Parnu. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Parnu.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Bewaartermijn

Parnu bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over het cookiebeleid van Parnu op de desbetreffende pagina.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Parnu. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

1 augustus 2015